Relații externe

Dezvoltarea Relatiilor Internationale constituie unul dintre pilonii planului strategic al Academiei de Studii Economice a Moldovei, dar și al Departamentului Business Internațional. Departamentul a cunoscut transformări profunde care au determinat o dezvoltare durabilă și o consacrare apreciabilă. Astfel, consolidarea parteneriatelor cu facultăți și departamente de profil din Europa și alte continente, intensificarea schimburilor reciproce de studenți și profesori și creșterea vizibilității internaționale sunt obiective esențiale ale Departamentului Business Internaţional

Pentru atingerea acestora, acțiunile proritare identificate sunt:
 1. Consolidarea acordurilor de parteneriat existente dar și extinderea relațiilor internaționale prin stabilirea de noi acorduri de colaborare internațională cu alte departamente și facultăți de profil economic de la diferite universități,cum ar fi:
Nr.ȚaraDenumirea acordului
1.RomâniaAcademia de Studii Economice din București
2.Universitatea”Lucian Blaga” din Sibiu
3.Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Sibiu
4.Universitatea “Valahia” din Târgoviște
5.Universitatea”Dunărea de jos” din Galați
6.Universitatea”Andrei Șaguna” din Constanța
7.Universitatea “ Petru Maior” Tîrgu-Mureș
8.Primăria orașului Predeal, România
9.Universitatea “Ovidius” din Constanța
10.Universitatea”Dunărea de jos” din Galați
Universitatea “Ovidius” din Constanța
11.Universitatea Ecologică din București
12.Universitatea”Constantin Brâncuși” Târgu Jiu
13.Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava
14.Universitatea de Nord Baia Mare
15.Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” din București
16.RusiaРосийский Государственый Торгово-экономический Университет (Воронеж)
17.Росийская Жкономическая Академия им. Г. В. Плеханова
18.Universitatea TISBI
19.LetoniaȘcoala Economică din Stockholm or. Riga
20.BelarusБелорусский Экономический Университет
21.Полоцкий Государственый Университет
22.UcrainaДонецкий Национальный Университет
23.Национальный Университет Водного Хозяйства
24.Одесский Институт Предпринимательства и Права
25.Днепропетровский Национальны Горный Университет
26.Житемирский Государственный Технологический Университет
27.Львовския Коммерческая Академия
28.Университет Экономики и Права КРОК – Киев
29.Киевский Национальный Торгово Экономический Университет
30.Приазовский Государственный Технический Университет
31.Universitatea Națională din Cernăuți” Iurii Fedkovici”
32.FranțaUniversitatea Pierre Mendes France de Grenoble
33.Universitatea paris-Dauphine
34.Universitatea Jean Moulin or.Leon ; AUF
35.Universitatea Rennes-2-haute Bretaghe
36.PoloniaAcademia Economică krakovia
37.BulgariaAcademia Economiei Naționale “D.A.Tenov”
38.TurciaUniverisitatea Hacettepe
39.ItaliaUniversitatea Degli Studi, Palermo
40.Universitatea din Bolonia
41.Universitatea Calabria
42.SerbiaInstitutul de Economie Agricolă, Belgrad
43.AustriaUniversity of IMC University of Applied sciences Krems/austria
44.ChinaLanzhou University
45.Huanggang Normal university
46.MarocUniversita Chouaib Doukkali d’el jadida Maroc
47.GreciaSerres Institute of Technologie
48.EstoniaUniversity of Tartu
49.CehiaInstitutul de cercetări Științifice în domeniul Geodeziei, Topografiei și Cartografiei
 1. Consolidarea relațiilor de parteneriat între diferite Autorități publice naționale și Organizații internaționale, cum sunt:
 • Organizația Națiunilor Unite în Moldova
 • Banca Mondială, Chișinău
 • Fondul Monetar Internaţional, Chișinău
 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 • Serviciul Vamal al Republicii Moldova
 • Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova
 • Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 • Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova
 • Asociaţia Internaţională a Transportatorilor
 • Ambasada Statelor Unite şi Ambasada Franţei în Chișinău precum și alte reprezentațe diplomatice.
 1. Extinderea cooperării prin ”visiting professor” şi stimularea personalului didactic din cadrul departamentului pentru obținerea acestui statut în universitățile străine:
INCOMING
Numele, prenumele,
gradul şi titlul ştiinţific
Ţara şi denumirea organizaţieiScopul viziteiPerioada
Olav Jull SORENSEN prof.
Şef Centrul de Business Internaţional
Danemarca, Universitatea din Alborg Erasmus +,
realizarea proiectelor comune
Octombrie 2017
Romeo V. TURCAN PhD,Associate profesor,Danemarca, Universitatea din Alborg  Erasmus +,
realizarea proiectelor comune
20 – 27 noiembrie 2017
Bonnard PASCAL, Conf univ, Dr..Universitatea Jean Monnet, Saint-Etienne, FranțaAUF, Predare curs: “Intégration européenne, politique d’élargissement et de voisinage de l’UE”4 -12 decembrie 2017
Alan Wm. WOLFF,Director- general adjunct al Organizației Mondiale a Comerțului, cu sediul în Geneva,Intâlnirea cu studenții și profesorii, facultăţii REI Tematica: “Rolul OMC pentru a asigura un comerţ internaţional echitabil şi pentru a reglementa conflictele comerciale”.24 octombrie 2018
Peter MICHALKO.Șeful Delegației UE în Republica MoldovaLecție publică cu genericul: “Relațiile Uniunii Europene cu Moldova: succese, realizări și dificultăți”.16 noiembrie 2018
Christian DANIELSSONDirectorul General al Directoratului General al Comisiei EuropeneLecție publică: “Politica europeană de vecinătate și negocierile privind extinderea”.28 noiembrie 2018
OUTGOING
Rodica CRUDU,
dr., conf.univ.
Viena Facilitator în cadrul unui training organizat de OMCaugust 2018
USA, Washington DC, American UniversityFulbright Fellowship.
Dezvoltarea syllabus-ului si continutului la disciplina  “Tehnici de comert exterior”
12 august 2017 – 12 ianuarie 2018
Larisa DODU-GUGEA, dr.,conf.univ.Universitatea de Comerț și Economie din Kiev, UcrainaWorkshop13-15 iunie 2018
SloveniaDocumentare, Conferință Internațională14-16 mai 2018
Dorina HARCENCO, dr., conf. univ.GenevaWorkshop în calitate de formator in cadrul OMCmartie 2018
 1. Extinderea participării la evenimente cu dublă acoperire didactică, internațională și locală:
 • Vizită de studiu la ONU Moldova
 • Deca Idea Challenge – GEW2017Moldova
 • Lansare de carte „Posibilități și impedimente în fața schimbărilor sistemice din Moldova, Ucraina și Georgia în contextul implementării Acordului de Asociere cu UE” (Expert-Grup)
 • Lansarea revistei economice #MEGA în cadrul conferinței: ”Economia în centuri de siguranță – urmează un an electoral”, organizată de Expert-Grup în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei. Evoluția economiei 2018, prognoze 2019.
 • Creşterea numărului de studenţi străini care studiază la facultatea noastră, atât în cadrul programului Erasmus cât şi prin alte acorduri bi şi multilaterale: Bulgaria, Ucraina, Turcia, Suedia
 1. Menținerea trendului ascendent al numărului de mobilități, atât pentru studenți cât și pentru cadrele didactice;
Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific,Ţara, denumirea organizaţiei vizitateScopul vizitei, contribuţiaPerioada
INCOMING
Ivan ANGELOV, Dr.Bulgaria, Tsenov, Academy of EconomicsErasmus+, Predare curs:„European Integration ”Mai 2018
Yordan NEYKOV, Dr.Bulgaria, Tsenov, Academy of EconomicsPredare curs: „Foreign direct investment as an economic growth factor”Mai 2018
OUTGOING
Maia PISANIUC dr.conf.univ.România, ASEStagiu de perfecționare
Metodico-didactic
mai 2018
Larisa DODU-GUGEA, dr.,conf.univBulgaria, Tsenov, Academy of Economics in SvishtovErasmus+, Predare curs: „”28 aprilie-8 mai 2018
Universitatea Jean Monnet, Saint Etienne, FranțaAUF10-24 decembrie 2018
France, Institut International de la Francophonie, LyonAUF18-20 decembrie 2018
Austria,
Euroacademia of Viena
Erasmus +. Proiectul Jean Monnet INTEGRA17 mai 2018
Zorina ȘIȘCAN, dr.hab., prof.univ.Universitatea din GranadaStagiu de documentare  în cadrul Programului Erasmus +iulie 2018
Rodica CRUDU
dr. conf. univ.
Lituania, Vilnius, Mikolas Romeris UniversityErasmus +, Proiectul ELEVATE12-17 Februarie 2018
Belgia, Masstricht University, Brussels CampusErasmus +, Proiectul ELEVATE29 Mai – 2 Iunie 2018
Austria,
Euroacademia of Viena
Erasmus +, Proiectul Jean Monnet  INTEGRA17-18 Mai 2018
Marea Britanie, High Wycombe, Buckinghamshire UniversityErasmus +, Proiectul ELEVATEIulie, 2018
 1. Organizarea de școli de iarnă/vară internaționale la diferite teme reprezentative și sprijinirea participării studenților facultății la evenimentele organizate de universitățile partenere.
 • CRUDU Rodica; Școala de Iarnă Jean Monnet a ASEM de Studii Europene: “Managementul Inovațional al UE” și  “Inovații, Creativitate și Antreprenoriat”
 • CRUDU Rodica; Școala de Primăvară  Jean Monnet cu tematica “Integrarea Europeană și Economia UE”
 • CRUDU Rodica; Atelierul de lucru Jean Monnet: Economiile Creative și Inovatoare, în cadrul Forumului Internațional „Consolidarea Triunghiului cunoașterii în Moldova”/ TRIANGLE-2018, ASEM
 1. Organizarea și Participarea la diferite manifesrări științifice la nivel naţional şi internaţional.
Manifestări științifice organizate pe parcursul anului universitar 2017-2018
Nr.DataStatutul (seminar, conferinţă, masă rotundă, simpozion)DenumireaNumărul de participanţi
122-23 septembrie 2017Conferinţa ştiinţifică internaţională
Chişinău: ASEM.
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii55
22 Noiembrie 2017Masa Rotundă„Tinerii – sursa de creativitate și inovații în Europa”39
38 Decembrie 2017Conferință șiințifică studențească„Identificarea și gestiunea talentelor – sursă de sporire și gestiune a talentelor”37
418 Aprilie 2018Masa RotundăAsistența tehnică și financiară a UE în Moldova64
526-27 Aprilie 2018International Scientific and Practical Forum, 4 the edition“FOSTERINGKNOWLEDGETRIANGLE IN MOLDOVA” /TRIANGLE 2018,200
611 Mai 2018International summitWorld Blockchain and Cryptocurrency Summit170
 1. Participarea la congrese, simpozioane, seminare științifice, mese rotunde a cadrelor didactice
Nr.Tema evenimentuluiInstituția organizatoare, orașul, țara, data desfășurăriiAutorul comunicării
1International forum “Fosteringknowledgetriangle in Moldova” – triangle 2018 – 4th edition
Chisinau, Republic of Moldova
26-27 APRIL 2018Crudu R.
Sirbu O.
2Jean Monnet conference on “Excellence in EU Studies”19-20 April 2018,  Moscow, RussiaCrudu R.
3Conferinţa ştiinţifică internaţională ”Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”Chișinău: ASEM, 22-23 sept. 2017Lobanov N.
4Conferinţa ştiinţifică internaţională ”Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”Chișinău: ASEM, 22-23 sept. 2017Dodu-Gugea L.
5Seminar internațional: „Guvernanța universitară”Kiev, 13-15 iunie 2018Dodu-Gugea L.
6Managementul proprietății intelectuale, atelier de lucru, AȘM-ASEM, 18-19.09.2017AȘM-ASEM, Chișinău
18-19.09.2017
Dodu-Gugea L.
7Rolul științei sociologice în viața socială contemporană din Republica Moldova, masa rotundă, ASEM, 24.11 2017Chișinău, ASEM, 24.11 2017Dodu-Gugea L.
8Cum elaborezi/redactezi un articol științific relevant pentru reviste științifice cu factor de impact, ASEM – Universitatea Valahia din Târgoviște
16.09.2017
Chișinău, ASEM, 16.09.2017Dodu-Gugea L.
9Masă rotundă: „Rolul și perspectivele criptomonedelor în economia contemporană”, 23.11.2017Chișinău, 23.11.2017Dodu-Gugea L.
102-a ediție a Forumului Franța-Moldova 2017: “Cooperarea descentralizată și atractivitatea teritoriilor” – “De la o idee
bună, cum să faci un proiect bun? “.
Chișinău, 2-3 noiembrie 2017Dodu-Gugea L.
11International scientific and practical forum “FOSTERING KNOWLEDGE TRIANGLE IN MOLDOVA” – TRIANGLE 2018 4th edition,Academy of Economic Studies of Moldova, Chisinau, 26-27 April 2018Lobanov N.
12Workshop on Technical Cooperation in Public Procurement18 September 2018, Tbilisi, GeorgiaHarcenco D.
13WTO/EBRD Regional workshop on governmet procurement for central and eastern Europe, Central Asian and the Caucasus countries19-22 September 2017, Tbilisi, GeorgiaHarcenco D.
14WORKSHOPON the WTO revised agreement on governmet procurement (GPA): Accession implementation and New Tools12-15 March 2018, Geneva, SwitzerlandHarcenco D.
15Public Procurement reform in the light of international commitments (round table)5-6 June 2018, Minsk, BelarusHarcenco D.
16Международная научно-практическаяконференция «Стратегические направления социально-экономического и финансового обеспечения развития национальной экономики»Белорусский государственный университет
27-28 сентября 2018 года г. Минск
Lobanov Natalia
17Все українська науково-практична конференцiя «Засади реформування економiчної системи країни в контекстi мiжнародного спiвробiтництва »Центр есономiчних дослiджень та розвитку
2 червня 2018 р.
м.Одеса
Lobanov Natalia
 1. Participări active la realizarea mai multor proiecte Internaționale cu finanțare:
 • Higher education institutions for youth entrepreneurship (HEIFYE)
  (Nr.proiectului:589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE) http://heifye.hduht.edu.ua
 • Jean Monnet Chair in EU policies towards Innovation, Creativity and Entrepreneurship (EU2INNO) / Catedra Jean Monnet in Politici ale UE pentru Inovație, Creativitate și Antreprenoriat (EU2INNO).
  574680-EPP-1-2016-1MD-EPPJMO-CHAIR
 • Elevanting the internationalization of Higher eduation in Moldova
  (acronym: ELEVATE) „Sporirea nivelului de internaționalizare a învățământului superior din Republica Moldova”
  ELEVATE, 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP
 • Jean Monnet Centre of Excellence in European Integration
  INTEGRA, 565156-EPP-1-2015-1-MD-EPPJMO-CoE
 • Jean Monnet Network ”European Union and its neighborhood.
  Network for enhancing EUs actorness in the eastern borderlands – ENACTED, nr. ref. 587848-EPP- 1-2017- 1-RO- EPPJMO-Network