Program de activitate

Programul de activitate al Facultăţii Relații Economice Internaționale pentru peripoada 2019-2025 vizează obiectivele specifice ale facultăţii în domeniul asigurării calităţii activităţii didactice, stimulării activităţilor de cercetare ştiinţifică promovarea unui dialog permanent cu studenţii, valorificării potenţialului corpului profesoral şi asigurării calităţii managementului.

Planul de activitate al Facultății REI pentru anul 2020-2021