Despre facultate

Decan, Larisa DODU-GUGEA

Doctor în științe economice,
conferențiar universitar

“Facultatea urmăreşte atât scopul de a transmite viitorilor specialişti în REI un anumit volum de cunoştinţe, cât şi cel de a educa personalităţi creative şi curajoase, care ştiu cum să devină influente, bogate şi de folos ţării.”

Facultatea REI a ASEM este o facultate cu tradiție și recunoaștere în spațiul universitar din Republica Moldova cât și în afara ei, ce oferă studenților programe de studiu de calitate.

Facultatea de Relații Economice Internaționale creează personalități puternice, lideri ai societăţii naționale şi internaționale, oameni de succes cu valoroase cunoştințe aplicabile în mediul diplomatic și de business internațional. 

Este prima facultate din Republica Moldova, care a început să pregătească specialişti în domeniul relaţiilor economice internaţionale, acumulând în această privinţă cea mai bogată experienţă.

VINO la REI – Asigură-ți o carieră de succes !!!