Ciclul II Masterat

Programul de masterat Tranzacții Internaționale și Diplomație Economică (TIDE), pregătește specialiști de calificare înaltă, capabili să activeze în domeniul tranzacțiilor internaționale și a diplomației economice.

Obiective:
  • obținerea competențelor și abilităților de cunoaștere și evaluare a conjuncturii internaționale;
  • formarea aptitudinilor în elaborarea strategiilor optimale şi eficiente pentru prezentarea și realizarea tranzacțiilor internaționale;
  • derularea eficientă a tranzacţiilor internaţionale pe diferite piețe;
  •  utilizarea diplomației economice în scopul promovării relațiilor economice externe, asigurând securitatea afacerilor;
  • dezvoltarea abilităților de negociere a acordurilor, contractelor, derogărilor și a altor instrumente economice care asigură creșterea interdependențelor dintre economiile naționale, etc.

Absolvenții sunt pregătiți pentru activitatea economică externă în companii cu diferite forme de proprietate, structuri de stat, misiuni diplomatice și organizații internaționale.

Absolvenții își pot continua studiile la ciclul III – Doctorat.

La programul de masterat TIDE, prevalează disciplinele de specialitate. Activităţile didactice sunt organizate pe module. Metodele de predare aplicate sunt variate şi preponderent participative. În cadrul prelegerilor, seminarelor se utilizează studii de caz, jocuri de rol, simulări, referate, proiecte de cercetare etc. Fiecare unitate de curs validată oferă masterandului cel puţin 5 puncte credite. Profesorii  programului TIDE sunt titulari ai departamentului Business Internațional,  deținând titluri de doctori în economie, posturi de profesori și conferențiari, cu activitate didactică și de cercetare  și au o pregătire solidă în domeniu, perfecționându-se (urmând traing-uri) atât în țară cât și în străinătate, precum și specialiști practicieni din această branșă.Planul de studii:planul integral în PDFDurata studiilorcu frecvență la zi – 2 aniLimba de instruire:română, rom-eng.Condiții de admitere:Deținătorii Diplomei de licență sau un act echivalent de studii, diploma de studii superioare