Ciclul I – Licență

Programul de studii “Economie Mondială și Relații Economice Internaționale”