Ciclul I – Licență

Programul de studii “Economie Mondială și Relații Economice Internaționale”

N/o Disciplina Nr. Puncte credite
Anul I, Semestru I
Discipline obligatorii
1 Microeconomie (RO / ENG) 5
2 Matematică economică 5
3 Economie mondială 5
4 Limba străină B (FRA / ENG / GER) 5
5 Informatică economică 5
6 Franceza / Engleza / Germana de afaceri (Limba A) 5
7 Educaţie fizică I
Anul I, Semestru II
Discipline obligatorii
8 Macroeconomie (RO / ENG) 5
9 Istoria gândirii economice (RO / ENG) 5
10 Economia unităţilor economice (RO / ENG) 5
11 Statistică 5
12 Bazele Managementului Internațional 5
13 Comunicare și uzanțe de protocol (FRA / ENG / GER) 5
14 Educaţie fizică II
Anul II, Semestru III
Discipline obligatorii
15 Econometrie 4
16 Management în afaceri economice internaționale 5
17 Comerţ internaţional şi politici comerciale 5
18 Marketing general și internaţional 4
19 Contabilitate 4
20 Tehnici de comunicare în afaceri (FRA / ENG / GER) 4
Discipline opționale
21.янв Filosofie socială și economică 4
21.фев Politologie 4
Anul II, Semestru IV
Discipline obligatorii
22 Integrare economică și Economie Europeană / Proiect de an 6
23 Economia Relațiilor Externe ale Republicii Moldova 4
24 Finanţe 4
25 Corespondența economică (FRA / ENG / GER) 3
26 Analiza economico-financiară (FRA / ENG) 3
27 Practica în producţie 6
Discipline opționale
28.янв Migrația internaționala a forței de muncă 4
28.фев Moneda și bănci (FRA / ENG) 4
28.мар Tehnici de vânzări 4
Anul III, Semestru V
Discipline obligatorii
29 Transporturi şi expediţii internaţionale 5
30 Tehnici vamale 5
31 Tehnici de comerţ exterior 5
32 Dreptul afacerilor 4
33 Fluxuri investiționale internaționale 3
Discipline opționale I
34.1 Turism internațional 4
34.2 Economia turismului 4
Discipline opționale II
35.1 Negocierea și etica în afaceri internaționale 4
35.2 Fiscalitatea 4
35.3 Merceologia și expertiza mărfurilor 4
Anul III, Semestru VI
Discipline obligatorii
36 Burse Internaționale de Mărfuri și Valori 4
37 Economia țărilor lumii 4
38 Practica de licenţă 12
Examenul de licență 10
  TOTAL 180 credite