Ciclul II – Masterat

Tranzacţii internaţionale şi diplomaţie economică

Comerţ exterior şi activitate vamală

Integrare europeană și afaceri