Misiune și obiective

Misiunea Facultății REI:

Misiunea noastră este de a oferi o educație de calitate superioară pe parcursul celor trei trepte în domeniul economiei mondiale, prin prisma dezvoltării cunoștințelor bazate pe libertatea cercetării științifice creative al spectrului larg al domeniilor economice, contribuind astfel la dezvoltarea mediului academic din Republica Moldova, inclusiv la nivel internațional.

Valorile pe care ne bazăm în îndeplinirea misiunii sunt: profesionalismul, responsabilitatea, creativitatea, continuitatea, transparenţa în desfăşurarea activităţilor didactice pentru toţi membrii facultăţii, performanța, calitatea și etica în procesul educațional.

Obiectivele facultăţii:
  • Pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul relaţiilor economice internaţionale și integrării europne la Ciclul I (Licenţă) şi Ciclul II (Masterat);
  • Studierea aprofundată a două limbi moderne de afaceri;
  • Valorificarea potențialului personalului didactic prin participarea la realizarea programelor de cercetare științifice și /sau proiecte internaționale
  • Dezvoltarea parteneriatelor cu instituţii de învăţământ superior din ţară şi din străinătate, cu mediul de afaceri, organizații şi instituţii naţionale şi internaţionale.