Conducerea facultății

Decan, Larisa DODU- GUGEA
Doctor în Economie, Conferențiar Universitar
E-mail: dodu-gugea.larisa@ase.md
Tel. (+373) 22 402 712