Prezentarea Departamentului

Departamentul „Limbi Moderne” a fost fondat la 2 ianuarie 2018 conform Ordinului № 228-A din 08.11.2017 prin comasarea catedrelor “Limbi Moderne de Afaceri” și “Limbi Moderne Aplicate” și este afiliat, din punct de vedere administrativ, la Facultatea “Business și Administrarea Afacerilor”. Departamentul se specializează în predarea aprofundată a limbilor străine de afaceri – engleza, franceza, germana și spaniola – la toate facultăţile ASEM.

Departamentul „Limbi Moderne” adresează „Bun venit”/ „Soyez les bienvenus”/ „Welcome”/ “Willkommen” tuturor vizitatorilor site-ului și Vă îndeamnă să faceți cunoștință cu activitatea metodico-didactică, științifică și extracurriculară a departamentului.

Sarcina principală a departamentului este organizarea și desfășurarea eficientă a activității instructiv-educative și perfecționarea permanentă a procesului de predare-învățare-evaluare a limbilor străine.

Realizarea următoarelor obiective este prioritară pentru colectivul departamentului:
  • Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor educaționale pentru a oferi un parcurs educațional calitativ și a menține un nivel înalt de satisfacție a beneficiarilor;
  • Dezvoltarea continuă a competențelor profesionale ale personalului didactic și asigurarea calității serviciilor educaționale;
  • Îmbunătățirea continuă a tuturor proceselor desfășurate în cadrul departamentului: învățământ, cercetare științifică, educație etc.
  • Motivarea studenților în vederea implicării active în activitatea extracurriculară și de cercetare (cercurile științifice studențești „La Francophilie” , „English Club”, mese rotunde, concursuri, discuții, dezbateri, manifestații literar-artistice, sesiuni de comunicări, Simpozionul Științific al Tânărului Cercetător etc.).

De asemenea, cadrele didactice competente contribuie la realizarea cu succes a misiunii de formare și dezvoltare a personalității complexe, flexibile și creative a studentului. Obiectivele didactice se realizează prin utilizarea metodelor inovative de predare-învățare-evaluare, specifice disciplinelor economice.