Relații externe și stagii peste hotare

Activitatea ştiinţifică, didactică şi cea de perfecţionare este de neconceput fără colaborarea cu alte centre ştiinţifico-didactice din ţară şi de peste hotare în vederea schimbului şi îmbogăţirii reciproce de experienţă în domeniul respectiv.

Astfel, colaborarea în cauză acoperă şapte direcţii de bază:
 • Studii postuniversitare (masterat, doctorat şi postdoctorat);
 • Formare continuă (perfecţionare şi calificare suplimentară/recalificare);
 • Participări la foruri ştiinţifice;
 • Publicarea articolelor în ediţii ştiinţifice periodice;
 • Participare în calitate de preşedinţi în componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă;
 • Participare la consilii ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctor şi de doctor habilitat în calitate de referenţi oficiali sau membri ai consiliului;
 • Participare la probe de doctorat (admitere şi examene de doctorat) în calitate de membri ai comisiilor de examinare.

În acest context, departamentul Limbi Moderne menţine relaţii de colaborare și cooperare științifico-didactică cu structuri de profil din cadrul unor instituţii superioare de învăţământ din Republica Moldova, precum:

 • Universitatea de Stat din Moldova.
 • Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău
 • Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți
 • Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 • Universitatea Tehnică din Moldova
 • Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 • Institutul de Relații Internaționale din Moldova
 • Academia de Ştiinţe a Moldovei (Institutul de Filologie)
 • Universitatea de Stat “B.P.Haşdeu” din Cahul
 • Universitatea de Stat din Comrat

inclusiv cu  Agenția Universitară a Francofoniei, Antenne de Chișinău, Alianţa Franceză din Moldova, Centrul Educaţional Pro Didactica, Institutul de Științe ale Educației, Institutul de Stat de Instruire Continuă etc.

De asemenea, membrii departamentului colaborează cu profesorii din cadrul altor departamente similare de la instituțiile de învățământ de peste hotare:

 • Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
 • Universitatea din Oradea, România
 • Univerisitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România
 • Universitatea “Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, România
 • Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, România
 • Institutul de Studii Balcanistice al Academiei de Științe a Rusiei
 • Universitatea “Şcoala Superioară de Limbi Străine” din Bologna, Italia
 • Universitatea Central-Europeană, subordonată fundației Soros din Ungaria
 • Universitatea Rey Juan Carlos din Madrid, Spania
 • Institut de Langue et Communication din Rennes, Franța
 • Academia din or. Poitiers, Franța
 • Institut Universitaire de Formation des Maîtres din oraşul Poitiers, Franța
 • Liceul “Edouard Branly” din oraşul Châtellerault, Franţa
 • Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, România
 • Universitatea “A.I.Cuza” din Iaşi, România
 • Universitatea Pierre Mendès France din Grenoble, Franţa
 • Institutul de Traducători/Interpreţi şi Relaţii Internaţionale din Strasbourg, Franţa
 • Universitatea MC GILL din Montréal, Canada
 • Universitatea Naţională “T.Şevcenko” din Kiev, Ucraina
 • Universitatea Naţională “I.Franko” din Lvov, Ucraina
 • Universitatea de Stat “M.V.Lomonosov” din Moscova, Federaţia Rusă
 • Universitatea Prieteniei Popoarelor din Moscova, Federaţia Rusă
 • Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă
 • Camera de Comerţ şi Industrie din Paris, Franţa

Această conlucrare contribuie nemijlocit la ameliorarea calităţii predării-învăţării-evaluării și a cercetării, la diversificarea metodelor didactice şi a materialelor metodice necesare pentru un demers didactic eficient, etc.