Ciclul III Doctorat

REGISTRUL GRADELOR DE DOCTOR ȘI DOCTOR HABILITAT
ÎN CADRUL DEPARTAMENTULUI BUSINESS INTERNAȚIONAL
CONFERITE ÎN PERIOADA 2000-2018
NR.NUME, PRENUMEDENUMIREA TEZEISPECIALITATEADATA SUSȚINERIIDATA CONFIRMĂRII
1POPA MarinaFactorii creșterii productivității muncii în condițiile internaționalizării economiilor naționale521.02. Economie mondială; relații economice internaționale29.06.201823.11.2018
2SIMONOV DumitruImpactul securității energetice asupra economiei Republicii Moldova în condiții de instabilitate economică mondială521.02. Economie mondială; relații economice internaționale05.05.201605.07.2016
3ZUBCO RomanDezvoltarea activității de consultanță și outsourcing internațional în Republica Moldova521.02. Economie mondială; relații economice internaționale15.05.201605.07.2016
4BEJENARU OlgaPotențialul de export al Republicii Moldova521.02. Economie mondială; relații economice internaționale24.02.2015
5DELEU CorinaDiminuarea decalajelor de dezvoltare în cadrul noilor pieţe emergente din Europa Centrală şi de Sud-Est în condiţiile globalizării  521.02. Economie mondială; relații economice internaționale04.05.201108.07.2011
6OSMATESCU AngelaZonele economice libere şi rolul lor în procesul de integrare a economiilor naţionale în sistemul relaţiilor economice internaţionale521.02. Economie mondială; relații economice internaționale02.09.201122.12.2011
7ȘONȚU NataliaFenomenul sărăciei – problema mondială şi naţională: cauze, consecinţe, soluţii  521.02. Economie mondială; relații economice internaționale12.06.201205.07.2012
8CRUDU RodicaTendinţe mondiale în dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în baza investiţiilor străine directe521.02. Economie mondială; relații economice internaționale07.06.201023.12.2010
9HARCENCO DorinaRolul pieţei valorilor mobiliare în abordarea investiţională prin prisma globalizării 521.02. Economie mondială; relații economice internaționale01.09.201004.11.2010
10DODU-GUGEA LarisaImpactul globalizării asupra creşterii competitivităţii ţărilor Europei Centrale şi de Est 521.02. Economie mondială; relații economice internaționale23.06.200905.11.2009
11BÎLBA TatianaInfluenţa proceselor de regionalizare asupra dezvoltării comerţului exterior al Republicii Moldova521.02. Economie mondială; relații economice internaționale06.05.200917.12.2009
12LOBANOV NataliaTranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a economiei globale postindustriale (DOCTOR HABILITAT)  521.02. Economie mondială; relații economice internaționale21.11.200826.02.2009
13ȘIȘCAN ZorinaFundamentarea de noi abordări ale managementului strategic și cros-cultural (DOCTOR HABILITAT)  521.03. Economie și management în  domeniu de activitate26.01.200701.03.2007
14FRUMUSACHI EduardGlobalizarea ca tendinţă a dezvoltării economice: perspective pentru Republica Moldova  521.02. Economie mondială; relații economice internaționale22.06.2006 28.09.2006
15CHISTRUGA BorisIntegrarea postindustrială a ţărilor Europei Centrale şi de Est: aspecte teoretico-aplicative (DOCTOR HABILITAT)521.02. Economie mondială; relații economice internaționale23.06.200626.10.2006
16STUDEONOV CorinaParticularităţile comerţului exterior al Republicii Moldova în perioada de tranziţie521.02. Economie mondială; relații economice internaționale17.06.200026.10.2000
17BORŞ VilenaRepublica Moldova şi integrarea economică europeană521.02. Economie mondială; relații economice internaționale17.06.200026.10.2000