foto1.jpgfoto2.jpgfoto3.jpgfoto4.jpgfoto7.jpgpicture 3.jpg

Facebook

Specialităţi și Specializări

Ciclul I ( licenţă, 3 ani):

  • Economie mondială şi Relaţii economice internaţionale

 

Ciclul II ( masterat, 2 ani):

  • Comerţ exterior şi activitate vamală;
  • Integrare europeană şi politici de vecinătate;
  • Tranzacţii internaţionale şi diplomaţie economică;
  • Comerţ internaţional;
  • Economie internaţională şi integrare europeană;
  • Demografie şi economia populaţiei.

 

         În prezent, la specialitatea REI, la Ciclul I, mai mult de 85% din cursuri se predau în limba engleză sau franceză. Absolvenţii Ciclului I obţin o Diplomă de licenţiat în economie, precum şi un Certificat de interpret  cu limba engleză sau francezăStudenţii filierei franceze au posibilitatea să devină titulari şi ai Diplomei Camerei de Comerţ şi Industrie din Paris.