Ciclul I Licență

Specialitatea: Economie Mondială și Relații Economice Internaționale

Misiunea programului de studii EMREI constă în formarea specialiștilor care posedă cunoștințe teoretice și abilități practice în domeniul Economiei Mondiale și Relațiilor Economice Internaționale, capabili să se adapteze la exigențele și schimbările diamice ale mediului economic național și internațional.

La finalizarea programului, absolvenții obțin competențe de organizare și gestionare a activității economice externe a companiilor, structurilor departamentale sau ministeriale. Ei posedă abilități de coordonare a activității de internaționalizare a companiilor autohtone, de gestionare a resurselor umane, materiale și financiare în cadrul întreprinderilor și a instituțiilor cu activitate externă, de negociere a acordurilor și contractelor cu parteneri din străinătate.

Punctele forte:
  • domeniul EMREI este dinamic, creativ şi inovativ;
  • 90% din discipline sunt predate în limbi străine (engleză sau franceză);
  • procesul didactic este asigurat de specialiști și practicieni notorii din domeniul comerțului exterior, activității vamale, diplomației economice, afacerilor externe etc.;
  • pentru predarea unor discipline sunt invitați profesori din cadrul unor universități cu renume din afara țării;
  • stagiile de practică sunt organizate în cele mai importante instituții publice și companii cu capital străin;
  • studiile pot fi continuate la ciclul II Masterat, specialitățile: Comerț exterior și activitate vamală, Tranzacții internaționale și diplomație economică; Integrare Economică și Afaceri Europene.
  • absolvenții sunt solicitați pe piața muncii, având posibilități de angajare în companii naționale și internaționale, organe ale administrației de stat, precum și să-și promoveze propriile afaceri.
Descrierea programului

De rând cu disciplinele economice de bază (Microeconomie, Macroeconomie, Economia unităților de producție, Analiza economico-financiară sunt studiate discipline de specialitate, precum Economie mondială, Integrare Economică și Economie Europeană, Management în afaceri economice internaționale, Comerț Internațional și Politici Comerciale, Tehnici de comerț exterior, Tehnici vamale, etc. În cadrul procesului de studii o atenție particulară este acordată aspectelor practice ale domeniului de activitate.