Cercetare

Centre de cercetare

În cadrul facultății REI a fost înfiinţat şi funcţionează:

Centrul de Integrare Economică și Studii europene
Director: Boris Chsitruga, prof. univ., dr. hab.
Departamentul “Business Internaíonal”, bir. 604, bl. B

Proiecte

În cadrul facultății se implementează mai multe proiecte europene și naționale:

 1. Jean Monnet Module “Probleme de dezvoltare economică ale UE și relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană” (2014-2017), co-finant de programul Erasmus + al Uniunii Europene
  Coordonator: Rodica CRUDU, Dr., conf. univ.
 2. Jean Monnet Chair in EU Policies towards Innovation, Creativity and Entrepreneurship, co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union and Academy of Economic Studies of Moldova: project nr. 2016/2332-574680-EPP-1-2016-1MD-EPPJMO-CHAIR
  Coordonator – Rodica CRUDU, Dr., conf. univ.
 3. Proiectul instituțional  ”Optimizarea politicilor de creştere economică în procesul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană” (2011- 2014).
  Conducator: Dr. hab., Prof. univ. Boris Chistruga
  Executanți: Crudu Rodica, conf. univ., dr.; Harcenco Dorina, conf. univ., dr.;  Popa Marina, lector superior, drd.; Braşovchi-Velenciuc Victoria, lector univ., drd. ; Ciumac Corina, lector superior, drd.; Aramă Raisa, lect. univ.
 4. Proiectul în cadrul Programului de stat “Proiectarea întreprinderilor  autohtone   în lanţuri valorice globale de producere, distribuţie şi  servicii bazate pe specializarea funcţională în condiţiile noii globalizări” (2011- 2014)
  Conducator: Dr. hab., Prof. univ. Boris Chistruga
  Executanți: Pisaniuc Maia, conf. univ., dr.; Crudu Rodica, conf. univ., dr.; Ciumac Corina, lector superior, drd.; Aramă Raisa, lect. univ.