foto1.jpgfoto2.jpgfoto3.jpgfoto4.jpgfoto7.jpgpicture 3.jpg

Facebook

Prezentare generală

Structura facultăţii

 • Decan: dr.hab., prof. univ. Dumitru Moldovan
        e-mail: 
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        tel022-402-712 ; fax: 022-24-00-05

 • Prodecan:     dr., conf. univ. Elina Benea-Popuşoi    e-mail: 
 <script type='text/javascript'>
 <!--
 var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
 var path = 'hr' + 'ef' + '=';
 var addy32002 = 'elinabenea' + '@';
 addy32002 = addy32002 + 'yahoo' + '.' + 'com';
 document.write('<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy32002 + '\'>');
 document.write(addy32002);
 document.write('<\/a>');
 //-->\n </script><script type='text/javascript'>
 <!--
 document.write('<span style=\'display: none;\'>');
 //-->
 </script>This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 <script type='text/javascript'>
 <!--
 document.write('</');
 document.write('span>');
 //-->
 </script>
  Prodecan: 
  dr., conf. univ.
  Elina Benea-Popuşoi
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  tel022-402-877


 • Secretar-şef: Emilia Antonov
    tel/fax: 022-402-777


 • Catedra Relaţii Economice Internaţionale
        dr.hab., prof. univ. 
  Boris Chistruga
        e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

        tel/fax022-402-782; 022-402-783


     
   
 •  
  Catedra Limbi Moderne de Afaceri
        dr.hab., prof. univ. 
  Gheorghe Moldovanu
        e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

        tel/fax022-402-951; 022-402-944

     S-a născut în Stoicani, Soroca în 1949. A absolvit Facultatea de Limbi străine (1971) şi Facultatea de Management (1995). A susţinut teza de doctor în filologie (1989, Moscova) şi teza de doctor habilitat (2008). 
     A publicat circa 95 de lucrări didactice şi ştiinţifice cu un volum de peste 150 de coli de autor, dintre care 4 manuale pentru studenţi şi 2 monografii. Are publicaţii în România, Canada, Rusia, Franţa, Ucraina. În calitate de profesor invitat, a ţinut cursuri de semantică şi derivare la Universitatea din Nice (Franţa), a participat la numeroase colocvii şi simpozioane organizate de Consiliul Europei privind didactica limbilor moderne şi politica lingvistică (Austria, Malta, Luxemburg, Danemarca, Elveţia, Franţa, Belgia, Suedia, Italia, Monaco).
     A efectuat stagii de specializare în Franţa, Canada, Elveţia. A tradus din franceză şi engleză cele mai valoroase opere de referinţă publicate de Consiliul Europei în domeniul predării/învăţării limbilor, precum „ Cadrul european comun de referinţă pentru limbi” şi „ Portofoliul european al limbilor: ghid destinat profesorilor şi formatorilor cadrelor didactice” . Pentru munca asiduă a fost decorat cu medalia „Meritul Civic”.


 • Catedra Gândire Economică, Demografie
  şi Geoeconomie

        dr.hab., prof. univ. 
  Constantin Matei
        tel022-402-815


     S-a născut la 4 aprilie 1940 în comuna Hârtopul Mic, (Judeţul Orhei, România) actual raionul Criuleni, Republica Moldova. A absolvit Şcoala Medie din Hârtopul Mare (1958), ulterior şi Universitatea de Stat din Tiraspol (1958 – 1963). În perioada 1963 – 1965 face serviciul militar. În anii 1963-1970 este profesor şcolar, iar în 1972 devine Cercetător superior şi Şef al Laboratorului de Demografie la Institutul Comisiei de Planificare.  
     În 1980 este numit Prodecan al Facultăţii de Economie la Universitatea de Stat din Moldova, iar în 1982 – Şef al Catedrei „Geografie Economică” a Facultăţii de Economie, USM. În 1981 – Laureat al Premiului de stat pentru ştiinţă: pentru contribuţia consistentă la editarea atlasului Republicii Moldova. În 1991 – Şef Catedră „Geografie şi Istorie Economică”, ASEM. În 1996 – Decan al Facultăţii „Finanţe”, ASEM, iar în 2000 – Preşedintele Seminarului de Profil de la ASEM, în 2005 devenind Membru al Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare de pe lângă Guvernul Republicii Moldova.

Decanul FacultățiiDumitru Moldovan
Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova,
profesor universitar, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova.
Laureat al Premiului „Petre S. Aurelian” al Academiei Române
 
          S-a născut în anul 1946 în satul Piatra, Orhei. A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău (1968), a făcut doctoratul la Universitatea „M. V. Lomonosov” din Moscova (1975-1978). În anii 1968-1991 a activat la Universitatea de Stat din Chişinău. În perioada 1982-1985 este profesor de economie la Universitatea din Bamako, Mali. În anii 1992-1998 este şef al Catedrei de Economie Politică şi Doctrine Economice din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova. Din anul 1994 până în prezent – decan al Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, ASEM, al cărei ctitor este.
          Profesor invitat la Universitatea PMF Grenoble, la Universitatea Umanitară din Minsk şi la Academia de Studii Economice din Bucureşti.
          A fost Membru al Consiliului Economic Suprem de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova (1997-2000) şi de pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova (2001-2003).
          Disciplinele predate: teoria economică (economia politică); doctrinele economice; economia mondială; economia relaţiilor externe ale Republicii Moldova.
          A publicat circa 200 de lucrări ştiinţifice, metodice şi de publicistică în Moldova, România, Rusia, Franţa, Grecia, Ucraina, Belarus. 

Cooperare internaţională

  În cadrul facultăţii funcţionează prima filieră francofonă deschisă în Republica Moldova, filiera care beneficiaza de sprijinul multilateral din partea Agenţiei Universitare Francofone. Studenţii şi profesorii facultăţii beneficiază de stagieri în Universităţile din Franţa, Belgia, Canada. 

  Facultatea de REI are semnate acorduri de cooperare cu Facultatea de Economie a Universităţii Pierre Mendes – France din Grenoble; Universitatea din Orleans (Franţa); Facultatea de Ştiinte Economice şi Sociale a Universităţii Tehnice din Brauschweing (Germania); Facultatea de Relaţii Internaţionale, Universitatea din Nebrasca, Omaha (SUA); Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale şi Facultatea de Studii Economice în limbi străine de la ASE Bucureşti.

Istoria facultăţii

1990 – În cadrul facultăţii de „Economie” a Universitatii de Stat din Chişinău începe studierea ştiintelor economice în limba franceza.

1991 – Este creată secţia „Relaţii Economice Internaţionale” în cadrul facultăţii „Management” a Academiei de Studii Economice din Moldova.

1994 – La 1 septembrie este înfiinţată facultatea „Relaţii Economice Internaţionale” cu predarea în limbile franceza, engleza şi germana.

1998 – La facultatea REI este deschisă secţia „Drept Economic”. (în anul 2002 trece la altă facultate)

2000 – Este introdus sistemul european de credite transferabile.

2008 – La facultatea REI se introduce sistemul de instruire cu două cicluri: Ciclul I Licenţa (3 ani) şi Ciclul II Masterat (2 ani).