foto1.jpgfoto2.jpgfoto3.jpgfoto4.jpgfoto7.jpgpicture 3.jpg

Facebook

Galerie foto şi video

Cluburile REI

 

 

 

 

 

 Dumitru Moldovan Decan facultatea REI, preşedinte CFREI


 Elina Benea-Popuşoi Prodecan facultatea REI


 Constantin Matei Şef catedră GEDG


 Boris Chistruga Şef catedră REI


 Gheorghe Moldovanu Şef catedră LMA


 Elena Sârghi lect. sup. catedra LMA, secretar CFREI


 Ala Hanganu lect. sup. catedra LMA


 Maia Pisaniuc conf. univ. catedra REI


 Larisa Dodu-Gugea conf. univ. catedra REI


 Mihail Ursu student gr. EMREI-106


 Dorina Palade studentă gr. EMREI-105


 Cristina Jandîc studentă gr. EMREI-113

Ciclul I ( licenţă, 3 ani):

  • Economie mondială şi Relaţii economice internaţionale

 

Ciclul II ( masterat, 2 ani):

  • Comerţ exterior şi activitate vamală;
  • Integrare europeană şi politici de vecinătate;
  • Tranzacţii internaţionale şi diplomaţie economică;
  • Comerţ internaţional;
  • Economie internaţională şi integrare europeană;
  • Demografie şi economia populaţiei.

 

         În prezent, la specialitatea REI, la Ciclul I, mai mult de 85% din cursuri se predau în limba engleză sau franceză. Absolvenţii Ciclului I obţin o Diplomă de licenţiat în economie, precum şi un Certificat de interpret  cu limba engleză sau francezăStudenţii filierei franceze au posibilitatea să devină titulari şi ai Diplomei Camerei de Comerţ şi Industrie din Paris.