foto1.jpgfoto2.jpgfoto3.jpgfoto4.jpgfoto7.jpgpicture 3.jpg

Facebook

Limbi moderne de afaceri

Prezentare

În condiţiile actuale, caracterizate prin accentuarea tendinţelor de globalizare în toate domeniile de activitate umană, rolul limbilor moderne de circulaţie internaţională este greu de supraestimat. După cum se menţionează în Recomandarea R (82) 18 a Comitetului de Miniştri a Consiliului Europei ” doar prin o mai bună cunoaştere a limbilor moderne se va reuşi a facilita comunicarea şi schimburile între cetăţenii Europei, limba maternă a cărora este diferită, contribuind pe această cale la extinderea mobilităţii, la înţelegerea reciprocă şi cooperarea în Europa, precum şi la eliminarea prejudecăţilor şi a discriminării” şi că ”statele membre, adoptând sau elaborând o politică naţională în domeniul predării şi învăţării limbilor moderne, ar putea reuşi să atingă un grad mai înalt de convergenţă la nivel european”. Din această perspectivă, catedrelor de limbi moderne din cadrul instituţiilor universitare le revine un rol deosebit de important.

Istoricul catedrei

Catedra „Limbi Moderne de Afaceri” a fost fondată la 1 septembrie 1991 odată cu inaugurarea ASEM cu denumirea iniţială „Limbi Moderne şi Corespondenţă Economică”.

La origine, activitatea instructiv-didactică a catedrei se axa pe predarea/învăţarea limbilor străine de afaceri (engleza, franceza, germana, spaniola, italiana) şi a limbilor română şi rusă la toate facultăţile ASEM. Ulterior, în virtutea unor modificări de structură, în baza secţiei de română şi rusă, a fost creată actuala catedră „Instruire Economică şi Comunicare de Afaceri”.

În legătură cu necesitatea predării aprofundate a limbilor străine de afaceri la unele facultăţi, precum şi datorită creşterii considerabile a efectivului de studenţi şi a corpului profesoral-didactic, în 1994, catedra „Limbi Moderne şi Corespondenţă Economică” a fost reorganizată în două catedre separate, respectiv, catedrele „Limbi Moderne de Afaceri” şi „Limbi Moderne Aplicate”.

De atunci, catedra „Limbi Moderne de Afaceri” este afiliată, din punct de vedere administrativ, la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale şi se specializează în predarea aprofundată a limbilor străine de afaceri – engleza, franceza, germana şi spaniola – la facultăţile „Relaţii Economice Internaţionale”, „Finanţe” şi „Business şi Administrarea Afacerilor”. Aceste materii se predau la ciclul 0 (bacalaureat), ciclul I (licenţă), ciclul II (masterat) şi ciclul III (doctorat).

Actualmente, în cadrul catedrei se predau următoarele discipline:

 • engleza, franceza, germana şi spaniola generală (ciclul 0);
 • engleza, franceza, germana şi spaniola de afaceri (ciclul I, facultatea BAA);
 • tehnici de comunicare orală (în engleză, franceză) (ciclul I, facultatea REI);
 • tehnici de comunicare scrisă (în engleză, franceză) (ciclul I, facultatea REI);
 • corespondenţa de afaceri (în engleză, franceză) (ciclul I, facultăţile REI, Finanţe specialitatea Finanţe şi Bănci) şi BAA, specialitatea Turism));
 • teoria şi practica traducerii (ciclul I, facultatea REI);
 • istoria civilizaţiei ţărilor anglofone şi francofone (ciclul I, facultatea REI);
 • tehnici de negociere în afaceri (engleza, franceza, ciclul II, specialitatea Business Internaţional);
 • strategii şi tehnici de comunicare în afaceri (în engleză, franceză) (ciclul II, specialităţile Economie Internaţională şi Integrarea Europeană, Comerţ Internaţional;
 • terminologie economică în limba engleză (ciclul II, specialitatea IEEPV);
 • engleza, franceza, germana de afaceri pentru susţinerea examenului de doctorat (ciclul III).

GRAFICUL ORELOR DE SERVICIU

ORELE DE SERVICIU
a profesorilor catedrei Limbi Moderne de Afaceri
semestrul II, anul de studii 2012-2013

Nr d/o

Numele, prenumele

profesorului

Postul

Ziua de serviciu

Ora de serviciu

1

Reabţov Gheorghe

Conferenţiar universitar

Luni

11 00- 12 00

2

Sârghi Elena

Lector superior universitar

Vineri

12 30-13 30

    3

Hanganu Ala

Lector superior universitar

Marţi

14 30-16 00

4

Grozavu Parascovia

Lector superior universitar

Miercuri

Marţi

16 00-17 00

11 00-12 00

5

Dârul Lilia

Lector superior universitar

Marţi

11 00-12 30

6

Rudenco Marina

Lector  universitar

Marţi

11 00-12 30

7

Damian Valentina

Lector superior universitar

Luni

11 00-12 00

8

Ruga Ecaterina

Conferenţiar universitar

Marţi, Joi

11 00-12 00

9

Vasilachi Serghei

Lector superior universitar

Luni, Miercuri, Vineri

12 30-13 00

10

Bolgari Natalia

Lector superior universitar

Miercuri

8 00-9 20

11

Chiosea Angela

Lector superior universitar

Luni

9 20-11 00

12

Apachiţa Svetlana

Lector  universitar

Luni

9 20-11 00

13

Hioară Natalia

Lector universitar

Joi

8 00-9 20

14

Demcenco Corina

Lector superior universitar

Luni, Miercuri, Vineri

12 30-13 00

15

Volohova Natalia

Lector  universitar

Marţi

14 30-15 50

16

Hârbu Stella

Lector superior universitar

Marţi, Joi

12 30-13 00

17

Guţul-Gordienco Irina

Lector superior universitar

Marţi

Joi

13 00-14 00

12 00-13 00

18

Panainte Lidia

Lector superior universitar

Marţi

13 00-14 20

19

Diaconu Luminiţa

Lector  universitar

Marţi

11 00-13 00

20

Andronic Carolina

Lector  universitar

Marţi

13 00-14 00

21

Bacischi Svetlana

Lector  universitar

Joi

11 00-12 00

22

Bondarenco Angela

Lector  universitar

Joi

11 10-12 30

23

Maleavschi Maria

Lector superior universitar

Miercuri

1100- 12 00

24

Andoni Inna

Lector superior universitar

Vineri

9 30 – 11.10

 

Şef catedră                                                             Gh. Moldovanu