foto1.jpgfoto2.jpgfoto3.jpgfoto4.jpgfoto7.jpgpicture 3.jpg

Facebook

Gândire economică, Demografie şi Geoeconomie

Istoricul catedrei

Catedra de Geografie Economică a fost fondată în anul 1981, în cadrul Facultăţii de Economie a Universităţii de Stat. În anul 1988, catedra condusă de dr. conf. Constantin Matei, a fost comasată cu Catedra de Planificarea Industriei. În anul 1991, după fondarea Academiei de Studii Economice din Moldova, denumirea catedrei a fost schimbată în "Geografie şi Istoria Economiei". În a. 2002 în cadrul Facultăţii de Economie Generală şi Drept, catedra capătă denumirea "Geografie şi Economia Mediului".

În anul universitar 2010-2011 are loc un eveniment major în istoria catedrei: în conformitate cu Ordinul Rectorului ASEM, Nr. 87-A din 08.07.2010, Catedra "Geografie şi Economia Mediului" fuzionează cu o parte a Catedrei "Teorie Economică şi Doctrine Economice" şi trece la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. Astfel a fost înfiinţată Catedra "Gândire Economică, Demografie şi Geoeconomie". Totodată, în a. 2013 în urma desfiinţării Catedrei "Filozofie şi Politologie", cadrele didactice de la această catedră au fost transferate, conform Ordinului Rectorului ASEM, Nr. 47-PL, la Catedra "Gândire Economică, Demografie şi Geoeconomie".

În prezent profesorii catedrei predau mai multe discipline, inclusiv următoarele:

 • —Doctrine Economice;
 • Economia Relaţiilor Externe ale Republicii Moldova;
 • Geografie (pentru ciclul 0 de studii);
 • Geografie Economică;
 • Geografia Turismului;
 • Geoeconomie;
 • Geopolitică;
 • Geoglobalistică;
 • Demografie;
 • Filozofie;
 • Logică;
 • Logica Juridică;
 • Politologie;
 • Etica Economică.

Cercetarea ştiinţifică în cadrul catedrei

În perioada de activitate a catedrei s-au conturat mai multe direcţii de cercetare ştiinţifică:
 1. Transformările sistemice şi respecializarea economiei moldoveneşti - condiţie esenţială a integrării ei echitabile şi eficiente în economia mondială;
 2. Integrarea Europeană a Republicii Moldova;
 3. Geografia Economică a Republicii Moldova;
 4. Demografia, Geografia şi Economia Populaţiei;
 5. Economia şi Managementul Mediului;
 6. Ecologia şi Portecţia Mediului. 
În ultimele decenii colectivul a câştigat prin concurs o serie de proiecte de cercetare, naţionale şi internaţionale. Printre cele mai importante proiecte internaţionale nominalizăm:
 1. perioada 1998-2001 - "The socio-economic transformation of rural areal in Russia end Moldova". Universitaţile participante: Potsdam (Germania); Plimouth (Anglia); Moscova; Voronej; Barnaul (Rusia); ASEM (Republica Moldova). Proiect INTAS – 2007;
 2. perioada 2000-2001 – "Republica Moldova în strategia extinderii Uniunii Europene în Europa de Sud-Est" (dimensiunea economică).  Proiect câştigat  în  cadrul unui concurs european şi finanţat de Comisia Europeană. Coordonator şi partener al proiectuluI - D. Moldovan, Decanul Facultăţii REI;
 3. perioada 2000-2003 –"Reformarea  învăţământului  economic  superior la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale prin  implementarea  noilor  metode  de  învăţământ  şi  pregătirea  tinerilor  profesori". Proiect finanţat de HESP Budapesta  şi  Universitatea  din  Grenoble, Franţa. Coordonator  al  proiectului - D. Moldovan, Decanul Facultăţii REI;
 4. perioada 2005-2006 – "Impactul migraţiei populaţie asupra situaţiei demografice din Republica Moldova". Proiect finanţat de Departamentul de Migraţie a Republicii Moldova (ASEM, Moldova);
 5. perioada 2006-2007 - "Raport de Stare a Ţării". Proiect finanţat de Fondaţia Eurasia, DFID şi Balcan Trust for Democracy. Participanţi: ASEM, USM, UTM ş. a.;
 6. perioada 2006-2007 - "Rolul oraşelor mici în dezvoltarea complexului agroindustrial" (Rusia, Republica Moldova). Participaţi: Institutul de Cercetări Macroeconomice (Academia de Ştiinţe, Rusia) şi ASEM (Moldova). Coordonator - Şef catedră, C. Matei;
 7. perioada 2006-2009 - "Viaţa cotidiană la frontiera răsăriteană a Uniunii Europene: percepţia şi apropierea spaţiului de către populaţia din regiunea de graniţă  între România şi Republica Moldova". Proiect finanţat de Asociaţia Volkswagen-Stiftung (Hannover, Germania). Participanţi: Universitatea Potsdam (Germania), Universităţile Cluj-Napoca şi Bucureşti (România), ASEM (Republica Moldova). Coordonator - Arambaşa Mihaela-Narcisa;
 8. perioada 2008-2009 - "Situaţia demografică, utilizarea resurselor umane şi micşorarea populaţiei în spaţiul rural" (Rusia, Republica Moldova). Participanţi: Universitatea de Stat din Moscova (Rusia), ASEM (Republica Moldova);
 9. perioada 2008-2009 - "Integrarea europeană a RM: premise, avantaje şi oportunităţi pierdute". Coordonator - D. Moldovan, Decanul Facultăţii REI.

Catedra are relaţii de colaborare cu mai multe centre de cercetare din republica Moldova şi de peste hotare.
În cadrul ţării, catedra colaborează cu următoarele instituţii:
 • Institutul de Geografie şi Ecologia a Academiei de Ştiinţe din Moldova;
 • Universitatea de Stat din Moldova;
 • Universitatea Pedagogică Ion Creangă;
 •  Universitatea Pedagogică de Stat (Tiraspol).
 •  Dintre centrele mari de peste hotare relaţiile stabile de colaborare sunt:
-               Universitatea de Stat (Moscova)
-               Universitatea Al. Ioan Cuza din Iaşi (Ramânia)
-               Universitatea de Stat din Bucureşti (România)
-               Universitatea de Stat din Oradea (România)
-               Universitatea de Stat, Cluj-Napoca (România)
-               Universitatea Babeş-Boliai (România)
-               Academia de studii Economice din Bucureşti (România)
-               Universitatea din Poitiers (Franţa)
-               Universitatea „Pierre Mendés-Fance” din Grenoble (Franţa)
-               Facultăţile Universitare Catolice din Mons (Belgia)
-               Universitatea din Mons (Belgia)
-               Facultatea de Ştiinţe Economice şi Sociale a Universităţii Tehnice din Braunschweig (Germania)
-               Universitatea Potsdam (Germania)

Studii de doctorat şi masterat

Catedra este centru de pregătire a cadrelor de înaltă calificare în domeniul Geografie Economică şi domeniul Doctrine Economice. În cadrul catedrei activează Consiliul Ştiinţific Specializat la Specialitatea 11.00.02 Geografie Economică, Socială şi Politică.

Sub conducerea prof. univ., dr. hab. Matei Constantin, 6 persoane au susţinut teza de doctor în geografie.

Sub conducerea prof. univ., dr. hab. Moldovan Dumitru au fost susţinute 6 teze de doctor şi doctor habilitat, inclusiv una în cotutelă cu Universitatea din Grenoble, Franţa.

Actual în cadrul catedrei se pregătesc două teze de doctor habilitat.

La masterat se anunţă concurs la două specializări: Demografia şi Economia Populaţiei; Managementul şi Economia Mediului

Graficul de serviciu al profesorilor catedrei

Graficul de serviciu al profesorilor
Catedra "Gândire Economică, Demografie şi Geoeconomie"
semestrul II, a. u. 2013-2014

Informaţii la tel. 0 22 402 815, bir. 708, bloc "B"

Publicaţii

Catedra pe parcursul întregii fiinţări s-a evidenţiat prin activitatea de cercetare şi publicarea destul de înaltă. După numărul de publicaţii şi participări la evenimente ştiinţifice internaţionale catedra se află pe primele poziţii în ASEM. Pe parcursul activităţii sale ştiinţifico-didactice membrii catedrei au publicat peste 900 de lucrări ştiinţifice, dintre care:

Manuale şi note de curs:

- Geografia economică şi socială mondială, Vol. I. Chişinău , 1999-285 p., coordonator C. Matei;

- Geografia economică şi socială mondială. Vol. II, Chişinău 2004, 486 p., Coordonator C. Matei;

-                      - Bacal P., Economia protecţiei mediului. Note de curs, Chişinău, 2007, 414 p;

-                      Bacal P., Cocoş I. Geografia turismului. Note de curs, Chişinău, 2012, 247 p.

-                      C. Matei, M. Mâtcu, V. Sainsus, M. Hachi, A. Matei. Geoeconomia, Note de curs, Chişinău, 2005, Ediţia I-a, 209 p.;

-                      C. Matei, M. Mâtcu, V. Sainsus, M. Hachi, A. Matei. Geoeconomia, Note de curs, Chişinău, 2010, Ediţia II-a, 224 p.;

-                      M. Mâtcu, Geografia umană. Manual pentru clasa IX. Chişinău;

-                      Moldovan D., Doctrinele economice, ediţia a 3-a, editura ARC, Chişinău 2003; 260 p.;

-          Moldovan D., Экономические доктрины, 3-е издание, из-во ARC, Кишинев 2003, 278 с.;

-          Moldovan D., Economie politică (Teorie economică adaptată la condiţiile Republicii Moldova), Editura ARC, 2001, 300 pag. ;

 

 

Monografii

-          Moldovan D., Doctrine şi economişti celebri, Editura ARC, Chişinău, 2011; 402 pag.;

-          Moldovan D., Integrarea europeană a Republicii Moldova: premise, avantaje şi oportunităţi pierdute (coordonator), Editura Ştiinţa, Chişinău 2009; 160 pag.;

-          Moldovan D., Curs  de  Teorie Economică,  Editura ARC, Chişinău, 2006; 428 pag.;

-          Moldovan D., Republica Moldova în capcana globalizării şi tranziţiei, Editura ARC, în 2007, ed. a doua, Chişinău, 2004; 300 pag.;

-          Moldovan D., La République de Moldova dans la stratégie d’élargissement de l’Union Européenne (dimension économique). Coordonator si coautor. Bucureşti, editura „Economica”, 2002, 174 p.;

-          Moldovan D., Economia relaţiilor externe ale Republicii Moldova, Editura ARC, Chişinău, 1999, 240 pag.;

-          Moldovan D., Direcţiile şi formele restructurării sistemului de învăţământ economic superior în Republica Moldova, Chişinău, 1998, 164 pag., coordonator şi coautor;

-          Moldovan D., L’intégration de la République de Moldova dans l’économie mondiale : les premiers pas. Atena, Grecia, 1998, 162 pag. (coordonator şi coautor);

-          Moldovan D., Tranziţia: Interdependenţa transformărilor sistemice şi a integrării în economia mondială, Chişinău, 1997, 260 pag.;

-          Moldovan D., Relaţiile economice externe ale Republicii Moldova, Chişinău, ASEM 1996; 132 pag. ;

-          Moldovan D., Istoria  doctrinelor  economice,  Chişinău,  ASEM,  1992, 160  pag;

-  . Moldovan D., Benea-Popuşoi E. Integrarea europeană şi valorificarea avantajelor economiei moldoveneşti prin intermediul clusterelor ASEM Chişinău 2009.

-    C. Matei, Problemele tranziţiei demografice, Chişinău 2000;

-    C. Matei, Probleme metodologice a prognozei demografice, Chişinău 2002;

-     C. Matei, Impactul migraţiei asupra situaţiei demografice în Republica Moldova. Chişinău 2006;

-          V. Sainsus, Migraţiile populaţiei rurale. Aspecte economico-geografice, ASEM Chişinău 2006, 196 pag.;

-    C. Matei, V. Sainsus, Mâtcu M., Hachi M., Rolul oraşelor mici în dezvoltarea complexului agroindustrial. Chişinău 2007;

-    Sainsus V.,” Impactul îmbătrânirii demografice asupra sistemului de pensionare: subtilităţi şi căi posibile de redresare”, 2010,Editura  ASEM;

-    Situaţia demografică, utilizarea resurselor umane şi migraţia populaţiei rurale. Chişinău 2009;

-    M. Mâtci, M. Hachi, Populaţia rurală a Republicii Moldova, Chişinău 2008;

-    P. Bacal. Gestiunea protecţiei mediului înconjurător în Republica Moldova. Chişinău, 2010, 240 p.

-    A. Grozav. Particularităţile teritoriale ale tranziţiei demografice în Republica Moldova. Chişinău, 2012, 279 p.

-    The socio-economic transformation of rural areas of Russia and Moldova. Potsdam 2002;

-    Matei C., Compartiment „Populaţia”, Enciclopedia Republicii Moldova, Chişinău 2009;

       - И. Устиян Пушкин: политэкономия свободы” Кишинев 2009.

       - I. Ustian “M.Eminescu: Omul produce scopuri”ASEM Chişinău 2010.

      - И. УстиянПушкин: Великолепие идеала Кишинев 2007

      - И. УстиянПушкин: Экономическое право «Дубровсково» Кишинев 2009.

      - И. Устиян  Пушкин: Экономическая свобода” Кишинев 2011.

- И. Устиян Пушкин: Экономическая социология трагедии «Борис Годунов» Кишинев    2011

       - И. Устиян Экономические концепции Петра Великова и Дмитрия Кантемира” Кишинев    2010.

     - И. Устиян Пушкин о меркантилизме” Кишинев 2007

 

 

Articole în reviste de circulaţie internaţională ;

 

 1. V Sainsus “Revista de Geografie Politică” “Geopoliticqal Wiepoints on Ortodoxism and its Aspects in Republic of Moldova” N2, 2008, Editura Universităţii Oradea, pag 54-60;
 2. V Sainsus “Revista de Geografie Politică” “Relaţiile geopolitice ruso-ucrainene prin prisma factorului  economic” N1, 2006, Editura Universităţii Oradea, pag. 5-15.
 3. Молдован Д. Созидательное воображение как процесс создания стоимости. В: Развитие экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Молдова в системе международной экономики: Матерeaлы второй международной практической конференции от 18 мая 2010, Минск, с. 54-56, 0,2 с.а.
 4. Молдован Д. О потерянных возможностях европейской интеграции. В:Проблеми i перспективи iнновацийного развитку еkономики украiни: Материалы мiждународноi науково-практичноï Конференцïï от 28-30 травня 2009 року, Днiпропетровськ, 2009, c. 20-22, 0,3 c.a..
 5. Moldovan D., „Economie souterraine - le résultat essentiel de la transition ? Les trajectoires de transition à l’Est”, Grenoble, France, 1999,  0,1;
 6. Moldovan D., „Tranziţia între: “economia socială de piaţă” şi “capitalismul sălbatic””, în volumul “Integrarea euroatlantică şi dezvoltarea economică”, Bucureşti, 1999, 0,4;
 7. Moldovan D., “Emploi et chômage en Moldova : analyse microéconomique”, (co-autor        D. Reder), „Revue d’Etudes comparatives West-Est”, nr. 8, 1998, Paris, 24 pag.,  1,2;
 8. Bacal P. Management of the impact on soil in Republic of Moldova: problems and solutions.   În: Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, România, Seria Geografie. tom. XX  - 2011. Suceava, , România: 2011, p. 44-56, 0,7 c.a. ISNN 1583-1469;

      9. Bacal P. The analysis of indicators of administration for water resources in the Republic of Moldova. În: Present Environment and Sustanaible Development. Iaşi: România, 2009, vol. 3, p. 38-42, 0,42 c.a. ISNN 1843-5971

      10. Bacal P. Spacial analisis of the relationship between emissions and the main recipient components. În: Present Environment and Sustanaible Development. Iaşi: România, 2010, vol. 4, p. 63-79, 0,35 c.a. ISNN 1843-5971

      11. Bacal P. The problems, achievements and trends in waste management in the Republic of Moldova. În: Present Environment and Sustainable Development. Iaşi: România, 2011. vol. 5, no. 2, p. 23-32, 0,63 c.a. ISNN 1843-5971

       12. Bacal P. The optimization mechanism of administrative sanctions for violation of environmental laws in rural areas. În: Journal of Settlement and Spacial Planning. Cluj: Presa Universitară  Clujeană, 2010. vol. I, nr. 1, p. 57-61, 0,71 c.a. ISNN 2069-3419

       13. Bacal P. Management Optimization of Wildlife Resources in the Republic of Moldova. Achievements and Problems. În: Journal of Settlement and Spacial Planning, Cluj: Presa Universitară  Clujeană, 2011. vol. II,. nr. 2, p. 123-130, 0,71 c.a. ISNN 2069-3419.

-       A. Grozav „The Demographic Transition a Case Study of the Republic of Moldova. The 38th Annal Conference on Population and Development. Cairo. 2008

 

Stagiari peste hotare

Toţi colaboratorii catedrei (C. Matei, Moldovan D., Benea-Popuşoi E., Prodan M., A. Matei, M. Mâtcu, V. Sainsus, P. Bacal, A. Grozav, Ia. Cocoş) au efectuat o stagiare de o luna la ASE Bucureşti. C. Matei a avut o luna stagiare la Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi (1998). Iacob Cocoş - Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (2010). O stagiere de un an calendaristic la Centrul Demografic Internaţional din Cairo (Egipt) au petrecut V. Sainsus şi A. Grozav. În 2008 V. Sainsus a realizat o stagiere la Institutul de Îmbătrânire Demografică din Malta pe problematica politicilor demografice.

 

Lista proiectelor internaţionale:

-       Rolul oraşelor mici în dezvoltarea Complexului Agroindustrial (C.A.I) şi localităţilor rurale în Republica Moldova (şi Rusia). Proiect realizat cu Institutul de Makroeconomie  AŞR din Rusia (2006-2007)

-       Situaţia Demografică, utilizarea resurselor de forţă de muncă şi migraţia populaţiei în spaţiul rural din Republica Moldova” ( şi Rusia). Proiect realizat cu Universitatea de Stat Moscova (2008-2009).

-      Agend of population R. of Moldova 20 gears ago. Demographical Economical anal social Impluations. Proiect realizat cu Fondaţia FRSTE Stiftung (Austria 2009-2010).

-      Proiectul instituţional „Impactul îmbătrânirii demografice asupra sistemului de pensionare . subtilităţi şi căi posibile de redresare. Instituţia nongovernamentală „Viitorul”.

Dintre toate realizările catedrei au fost înregistrate la AGEPI rezultatele cercetărilor pe tema proiectului „Situaţia Demografică, utilizarea resurselor de forţă de muncă şi migraţia populaţiei în spaţiul rural din Republica Moldova” ( şi Rusia). Certificat de înregistrare N. 149.MRF din 10 iulie 2008.