foto1.jpgfoto2.jpgfoto3.jpgfoto4.jpgfoto7.jpgpicture 3.jpg

Facebook

Relaţii Economice Internaţionale

Prezentare

Boris ChistrugaFacultatea de Relaţii Economice Internaţionale a fost creată în 1994.

Catedra "Relaţii Economice Internaţionale" reprezintă catedra de profil din cadrul Facultăţii Relaţii Economice Internaţionale.

În baza hotărârii Senatului A.S.E.M. din 23.06.1995 şi a ordinului № 70.PL, din 27.06.1995, catedra “Economia Mondială şi Drept Internaţional” a fost divizată în două catedre: “Relaţii Economice Internaţionale” şi “Drept”. Catedra REI, fondată în 1995 a fost prima catedră de profil din ţară. La acel moment catedra şi-a asumat responsabilitatea de a perfecţiona nivelul său calitativ şi cantitativ continuu, în vederea sporirii competitivităţii pe plan naţional şi internaţional.

În pofida faptului, că etapa iniţială de formare a catedrei a fost marcată de lipsa de cadre didactice, colectivul de bază fiind format doar dintr-un profesor universitar, doi conferenţiari universitari şi un lector superior, acest impediment a fost depăşit într-un termen scurt. Actualmente în cadrul catedrei activează 20 cadre titulare dintre care: trei doctori habilitaţi în ştiinţe economice, 10 doctori în ştiinţe economice şi 1 doctor în ştiinţe geografice.

Unele discipline sunt predate de către netitulari care sunt selectaţi cu minuţiozitate din rândul specialiştilor practicieni şi lectori universitari care activează în cadrul organelor guvernamentale, entităţilor economice, a altor catedre şi instituţii de învăţământ. 


Catedra REI în calitate de catedră de profil este responsabilă de formarea profesională (licenţă, masterat, doctorat) la următoarele specialităţi/specializări:

  1. Economia Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale - Licenţă;
  2. Comerţ Internaţional – Masterat;
  3. Integrarea Europeană şi Politica de Vecinătate – Masterat;
  4. Economie Internaţională şi Integrare Europeană – Masterat;
  5. Economia Mondială; Relaţii Economice Internaţionale - Doctorat

GRAFICUL ORELOR DE SERVICIU