foto1.jpgfoto2.jpgfoto3.jpgfoto4.jpgfoto7.jpgpicture 3.jpg

Facebook

Prima

"Facultatea urmăreşte atât scopul de a transmite viitorilor specialişti în REI un anumit volum de cunoştinţe, cât şi cel de a educa personalităţi creative şi curajoase, care ştiu cum să devină influente, bogate şi de folos ţării."

Dumitru Moldovan,doctor habilitat, 

profesor universitar, membru corespondent AŞM,

Decanul Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale


 

 Facultatea REI a ASEM este prima facultate din Republica Moldova, care a început să pregătească specialişti în domeniul relaţiilor economice internaţionale, acumulând în această privinţă cea mai bogată experienţă.

 

OBIECTIVELE FACULTĂŢII:

- Pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul relaţiilor economice internaţionale la Ciclul I (Licenţă) şi Ciclul II (Masterat);

- Studierea aprofundată a două limbi moderne de afaceri;

- Pregătirea cadrelor ştiinţifice şi didactice prin doctorat şi postdoctorat.

 

FACULTATEA PREGĂTEŞTE CADRE LA URMĂTOARELE SPECIALITĂŢI ŞI SPECIALIZĂRI:

Ciclul I ( licenţă, 3 ani):

  • Economie mondială şi Relaţii economice internaţionale

Ciclul II ( masterat, 2 ani):

  • Comerţ exterior şi activitate vamală;
  • Integrare europeană şi politici de vecinătate;
  • Tranzacţii internaţionale şi diplomaţie economică;
  • Comerţ internaţional;
  • Economie internaţională şi integrare europeană;
  • Demografie şi economia populaţiei.

În prezent, la specialitatea REI, la Ciclul I, mai mult de 85% din cursuri se predau în limba engleză sau franceză. Absolvenţii Ciclului I obţin o Diplomă de licenţiat în economie, precum şi un Certificat de interpret  pentru limba engleză sau franceză

Studenţii filierei franceze au posibilitatea să devină titulari şi ai Diplomei Camerei de Comerţ şi Industrie din Paris.

La înmânarea diplomelor de licenţă ale Universităţii din Orléans studenţilor facultăţii REI, a. 2010 

(De la stânga la dreapta: D. Moldovan, decanul REI; L. Bujor, Ministrul Educaţiei; 

G. Belostecinic, rectorul ASEM; J.-P. Matière, profesor Universitatea din Orléans)

 

STUDENŢII ŞI CORPUL PROFESORAL

Studenţii facultăţii sunt divizaţi în două filiere, conform limbii de predare: engleză şi franceză. 

Ei editează două buletine informative: în limba franceză – „REI – Francophone” şi în limba engleză – „REI – Action”. Click aici pentru a vizualiza ultimele numere.

La facultate anual se organizează „Festivalul vedetelor REI”.

Studenţii facultăţii au câştigat, de mai multe ori, titlurile de „Cel mai bun student ASEM”, „Miss ASEM” şi Cupa ASEM la TVC.

La facultate activează Euroclubul” studenţesc, precum şi Clubul de dezbateri ştiinţifice studenţeşti „Modul economic de gândire”.

 

Corpul prefesoral se compune din:

- Cadre didactice de la catedrele ASEM;

- Profesori invitaţi din Franţa, România, Germania, SUA, Marea Britanie, Rusia, Polonia, Italia etc.

   În anii 1996-2013 la facultate au ţinut cursuri circa 90 de profesori din străinătate.

Membrii Consiliului Facultăţii

   Începînd cu 1996, în cadrul facultîţii, funcţionează prima filieră francofonă deschisă în Republica Moldova, filiera care beneficiază de sprijinul multilateral din partea Agenţiei Universitare Francofone. 

   Facultatea REI a semnat acorduri de cooperare cu alte facultăţi şi universităţi din Franţa, România, Germania, Polonia, Belarus şi alte ţări.

 

CE SPUN STUDENŢII DESPRE REI: 

       „Facultatea REI este o adevărată comunitate de oameni extraordinari, dedicaţi şi profesionişti, cu o atmosferă unică de creativitate şi inspiraţie ce reuneşte studenţii, profesorii şi administraţia facultăţii... Nici nu-mi imaginez că aş fi putut studia la o altă facultate decât REI!

Absolv. facult., Elena Terzi,

Premiul Mare, „Cel mai bun student ASEM”, 2009

 

       „Vrei să devii un super economist? Să-ţi faci studiile în limbi străine şi să cunoşti lumea afacerilor internaţionale? Vino la REI, este ceea ce cauţi!”

Absolv. facult., Viorelia Bodarev,

Premiul I, „Cel mai bun student ASEM”, 2011

 

       „Facultatea REI este o rampă sigură de lansare a viitoarelor personalităţi de valoare.”

Stud. anul. III, Maricica Migalatiev,

Premiul I, „Cel mai bun student ASEM”, 2012